x
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Hobi Mağazacılık ve İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Hobix”), paylaştığınız kişisel bilgilerin hassasiyetinin farkındadır; bu nedenle kişisel veriler ile özel hayata saygı gösterilmesine, kişisel verilerin Hobix ile paylaşılmasıyla birlikte bu verilerin korunmasına, işlenmesine ve aktarılmasına özellikle dikkat etmektedir.

Hobix olarak ürün ve faaliyetlerimizden faydalananların, web sitemizi ziyaret edenlerin, kullananların ve başkaca Hobix ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, yürürlükteki veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine ilişkin kanunlara ve başkaca düzenlemelere uygun olarak toplanması, işlenmesi ve korunmasıdır. Böylelikle kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) dayanak teşkil etmektedir. Hobix, öncelikle 6698 sayılı Kanun olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanmasına önem vermektedir. Bu sebeple Hobix, işbu Politikada belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel verilerinizi kullanmayacaktır.

Web sitemizi (www.hobix.com.tr) kullanarak ve/veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanarak/yararlanmayı talep ederek veya başkaca her türlü Hobix ile ilgili durumda, veri sahibi olarak, işbu Politika ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatılmış ve burada belirtilen şekilde verilerinizin toplanmasını, işlenmesini veya aktarılmasını onaylamış olursunuz.

 1. Amacı ve Kapsamı
İşbu Politika, Hobix tarafından hangi verilerin toplanabileceğini, bu verilerin Hobix tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını, nasıl korunduğunu, hangi durumda aktarılacağını ve Hobix tarafından benimsenen uygulamaları göstermek ve dolayısıyla şeffaflığı sağlamak için hazırlanmıştır. İşbu Politika; ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, yetkililerinin, hissedarlarının, üçüncü kişilerin ve başkaca Hobix ile ilgisi bulunan herkesin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. Hakkınızda Hangi Veriler Toplanır?


Hobix olarak sizinle ilgili topladığımız bilgileri genel olarak ikiye ayırabiliriz:


Kişisel bilgiler ve kişisel olmayan bilgiler. Kişisel bilgiler, kimliği belirli veya belirlenebilir tek bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (örneğin; telefon numarası, kredi kartı bilgileri, ikamet adresi veya hesap bilgileri). Kişisel olmayan bilgiler ise, bireyin kimliğini ortaya çıkarmayan, kişiyi şahsen tanımlamayan ve anonim olan bilgilerdir (örneğin; demografik özellikler ile ilgili bilgiler, IP adresleri, cihaz bilgileri veya sitemizi ziyaret saatleri).


Örneğin, genel bir şekilde Hobix web sitesini kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir kişisel bilginiz toplanmayacaktır. Ancak ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap vermek amacıyla, örneğin bir yazışma yapmak, bir talebi işleme koymak vb. için Hobix sizi ilgilendiren kişisel nitelikli verileri kendisine sağlamanızı talep edebilir. Kişisel bilgilerinizi çeşitli yollarla elde edebiliriz. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sizden hangi kişisel verilerinizi nasıl toplayabileceğimizi gösteren bazı örnekler yer almaktadır:


- Web sitemizden veya mağazalarımızdan ürün veya hizmet satın alırsanız işlemlerinizi yerine getirmek için adınızı, soyadınızı,
iletişim bilgilerinizi ve fatura bilgilerinizi,

- Ürünler ve hizmetler hakkında size bilgi vermek, sizinle iletişime geçmek için adınızı, iletişim bilgilerinizi, ürün veya hizmet detaylarınızı,

- Bize soru sormak veya yardım almak maksadıyla arama yaptığınızda, adınızı, iletişim bilgilerinizi, satın aldığınız ürün ile ilgili bilgilerinizi,

- Mobil telefonunuza tarafımızdan gönderilecek SMS/MMS için onay verdiyseniz veya e-posta hesabınıza bilgilendirme ya da reklam amaçlı ileti gönderimini kabul ettiyseniz, adınızı, e-posta adresinizi, telefonunuza ait bilgilerinizi,

- Müşteri anketlerini doldurmak, tarafımızdan yapılan yarışmalara katılmak, web sitemiz üzerinden veya diğer iletişim araçlarıyla özgeçmiş göndererek iş başvurusunda bulunmak gibi sizin doğrudan gönderdiğiniz kişisel bilgilerinizi toplayıp sistemlerimizde saklayabiliriz.

- Hobix, sitelerinin etkileşimli yönlerine katılmak, sizinle iletişime geçmek ticari ilişkileri geliştirmek için kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. kişisel nitelikteki verilerinizi talep edebilecektir.


Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler de söz konusu olabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler örnek verilebilir:


- Kullanıcı Bilgileri: Siteleri kullanım bilgileridir. Örneğin, sitelerdeki tıklama kayıtları, sitelerdeki ziyaret edilen sayfalar ve ziyaret saatleri.

- IP Adresi: Sitemizi kullandığınızda sunucularımız tarafından otomatik olarak IP (Internet Protokol) adresleri toplanır ve kaydedilir. Bilgisayarların ağ bağlantılarında kullanılan IP adresleri de kişisel veri olarak sınıflandırılabilir, çünkü bu adresler sayesinde bireylerin bilgisayarlarına ve dolayısıyla bireylere ulaşmak mümkündür.

- Çerezler: Sitelerimizde dolaşırken bilgilerin, örneğin üyelik şifresinin, kaydedildiği ve siteye tekrar girildiğinde bilgilerin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. Sisteminizde hangi çerezlerin bulunduğunu görebilir, bunları silebilirsiniz. Çerezlerle bilgilerinizin toplanmasından rahatsızsanız, internet tarayıcınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak engellediğiniz takdirde, sitemizin bazı özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

- Web İşaretçileri: Küçük grafiklerdir, kişisel bilgiler içermez, tanıtım ve reklam kampanyalarının etkin olup olmadığının Hobix tarafından belirlenmesine yardımcı olurlar. Gönderdiğimiz HTML formatlı e-posta iletileri içinde kullanıldıkları takdirde, gönderene e-postanın açılıp açılmadığını ve açıldıysa zamanı hakkında bilgi verir. Çerezlere benzerdir ancak çerezler gibi görünür değillerdir, görünmez bir şekilde sayfalarda bulunur.


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarımı


Öncelikle belirtmek gerekir ki, kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsaade edilenler dışında, gönüllü olarak bize kişisel veri vermeyi tercih etmediğiniz sürece (örneğin, kayıt, anket, telefon görüşmesi vb. yollarla), web sitelerimiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla Hobix sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri toplamaz.

Hobix tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, kişisel verileriniz, Hobix mağazaları, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle veya elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Politikada da belirttiğimiz üzere farklı sebeplerle Hobix tarafından toplanıp işlense de en genel sebep olarak Hobix’un sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı söz konusudur. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, 6698 sayılı Kanun’un 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, söz konusu kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri, işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında söz konusu ilkelere uygun olarak işlenecek, aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirlenen çerçevede aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Hobix tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Hobix ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Hobix tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, denetim, mali işler vb. şekilde), Hobix ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Hobix’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


 1. Toplanılan Verileriniz Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlenebilir?


İşbu Politikada belirtilen kurallara ve veri korumaya ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilen veriler, kişisel veri olabileceği gibi özel nitelikli kişisel veri (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) de olabilir. Hobix, kişisel verileri ve özel nitelikteki kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacaktır ve bu verileri daha sonra bu amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecektir. Hobix kişisel verileri toplarken, bu verilerin toplandığı esnada veya bu verileri toplamadan önce ve her hal ve karda bu verileri tanımlanan amaçlar dâhilinde kullanmadan önce ilgili kişiyi işbu Politikayla bilgilendirmiş olmaktadır. Ayrıca Hobix, kişisel nitelikteki verilerinizin açık rızanız olmadan işlenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Hobix, kişisel nitelikteki verileri sadece toplandıkları amaçlar bakımından işlemeyi taahhüt etmektedir. Hobix, işlenen kişisel nitelikteki verilerin doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi için faydalı bütün tedbirleri alacaktır. Hobix topladığı kişisel verilerinizi, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak şu amaçlarla işlemektedir:


 • Ürün ve/veya hizmet satış süreçlerinin planlanması ve icra için,
 • Müşteri hizmetleri sunabilmek için,
 • Ürün satışı sonrası bakım ve onarımını sağlayabilmek için,
 • Sizden gelen talepleri, şikayet ve önerileri yerine getirebilmek adına sizinle iletişim kurmak için,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası için,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için,
 • Sizlerin ilgi alanlarına cevap verebilecek içerikte web siteleri oluşturabilmek için,
 • Sitelerin kişisel bilgi gerektiren alanlarına girebilmeniz için,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin, finans ve muhasebe işlerinin takibi için,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi için,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile kampanya yönetim süreçlerinin planlanması için,
 • Hobix ürünleri veya hizmetlerini incelemek, sizdeki izlenimini analiz etmek ve geliştirmek için,
 • Geçmiş etkinliklerinize dayanarak size özelleştirilmiş hizmetler sağlamak için,
 • Mevzuat gerekliliklerine uymak için,
 • Yarışmalar veya promosyonlar düzenlemek için,
 • Onayınızı aldığımız takdirde başka amaçlar için.
Bunun dışında, kişisel olmayan bilgiler şahsen sizi tanımlamayan bilgiler olacağı için bu bilgiler her türlü amaçla Hobix tarafından kullanılabilir. Örneğin, sitemizi ziyaret sayınız, reklam amaçlarıyla kullanılmak üzere ve bir kişisel bilginizi açıklamayacak şekilde kullanılabilir.


 1. Toplanılan Bilgileriniz Hangi Durumlarda Kullanılır?
Hobix, topladığı kişisel verilerinizi sizden alınan rıza kapsamında işlemektedir. Veri işleme için veri sahibinin rızasının alınması kural olmakla birlikte, kanunlarda açıkça öngörüldüğü şekliyle meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere bazı istisnai hallerde rıza alınmadan da kişisel veriler işlenebilecektir. Söz konusu istisnai haller şunlardır:
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak Hobix'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerinizin Muhatabı
Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları sadece görevlerine göre verilerinizi bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Hobix’in talebinizin işleme koyulması için başvurduğu tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılarla kişisel nitelikteki verilerinizi paylaşması gerekebilir. Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar, verilerin gizliliğine ve güvenliğine riayet etmek ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına göre kullanmak için sözleşmeye tabi tutulmaktadırlar.


 1. Kişisel Veriler İşlenirken Gözetilecek İlkeler
Hobix, aşağıdaki ilkeleri gözeterek kişisel verileri işleyecektir:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleme,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Veri işlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi
 • Veri işlemenin kapsamının belirli ve açık olması,
 • Veri işlemenin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verinin muhafaza edilmesi.


 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız
Kişisel verileri işlenen herkes, aşağıdaki haklar kapsamında veri sorumlusu olarak Hobix’e başvurabilir. Bu haklar:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz Hobix tarafından işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin yaptığınız taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi


6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi gereğince, kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Hobix tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan ve yukarıda incelenen kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması halinde, Hobix kişisel verileri ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmek suretiyle silmektedir. Kişisel verilerin yok edilmesi için kişisel verileri hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Hobix, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirmektedir.

28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sahibi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu  talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu olarak Hobix, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir,
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu olarak Hobix bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder,
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
 1. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği
Hobix sizi ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Kişisel nitelikteki verilere erişim, bu bilgileri bilme ihtiyacında olan ve gizlilik konusundaki kurallara riayet edilerek oluşturulan çalışanlarla sınırlandırılmıştır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır. Banka bilgilerinizin toplanması, daima ödemelerin muteber ve meşru güvenlik metotları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Gizli verilerin toplanması veya aktarılması esnasında SSL şifreleme (başkaları tarafından verilerin okunamaz hale getirilmesine yönelik) söz konusudur. Bu bilgiler sadece online ödeme amaçlarıyla kullanılacak ve saklanmayacaktır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (örneğin; kredi kart numarası) Hobix tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya sizin tarafınızdan aktarılmaktadır. Hobix kişisel nitelikteki verilerinizin bozulmaması, zarar görmemesi ve yetkisiz üçüncü kişilerin bu verilere erişim sağlayamamasına özellikle dikkat etmektedir.


 1. Reşit Olmayanlar
Hobix internet sitesi, genel olarak on sekiz (18) yaşından küçük olan reşit olmayanlara yönelik değildir. Reşit değilseniz, sizi ebeveynlerinizin izni olmaksızın kişisel bilgiler vermemeye davet ediyoruz.

 1. Çerezler
Hobix, bir siteyi ziyaret ettiğiniz esnada internet tarayıcınızın sabit diskinize yerleştirdiği dosyalar olan çerezlerin kullanılması sayesinde bu sitelerin ziyaretçileri ve kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için internet sitelerimizi kullanımınızla ilgili verileri toplamaktadır. Çerezler kişisel olarak kimliğinizin tespit edilmesine olanak sağlamamaktadır. Kaydedilen veriler ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret tarih ve saatleri veya diğer takip bilgileri olabilmektedir. Çerezlerin mevcudiyetini size bildirmesi ve böylelikle çerezleri kabul edip etmeme olanağını size bırakması amacıyla internet tarayıcınızın parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, çerezlerin devre dışı bırakılması için de internet tarayıcınızın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

 1. Üçüncü Taraf Web Siteleri Ve Hizmetleri
Hobix siteleri üçüncü kişilerin sitelerine doğru bağlantılar içerebilmektedir. Hobix bu siteleri kontrol etmemektedir ve bu sebeple gizlilik veya içerikleri konusunda bu sitelerin uygulamalarından sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle, sizi bu siteleri kullanmadan veya bu sitelere kişisel nitelikli veriler vermeden önce, verilerin korunması konusunda bu sitelerin politikaları hakkında bilgi edinmeye davet ediyoruz.

 1. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler
Hobix, işbu Politika hükümleri üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın ve kullanıcılarından izin almaksızın değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Yapılan her türlü değişiklik bu web sitesinde yayımlanacaktır. Değişiklikler, yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmak için lütfen web sitemizi düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Bu sayfanın üzerindeki güncelleme tarihi, Politikanın en son revize edildiği tarihtir. Bu tarihe bakarak son ziyaretinizden beri değişiklik yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz. Veri sahibi, işbu Politikaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Hobix’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


İLETİŞİM
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı Çağrı Merkezine yapabilirsiniz. Tüm başvurular en geç 30 gün içerisinde başvuruda belirtilen kanaldan cevaplanacaktır.

Hobi Mağazacılık ve İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

Adres : Mall of İstanbul - Ziya Gökalp Mah./Semt Süleyman Demirel Blv. No:7 F İç kapı No: 133 Başakşehir/İstanbul
Çağrı Merkezi: 0 212 660 54 60 (Çalışma saatleri hafta içi 08:00 - 18:30)

E-posta : kvkk@hobix.com.tr
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.